İzmir Kilisliler Kültür ve Dayanışma Derneği
Keyal Üstdağ - 28.07.2018
Kilis?te bir akşamüstü ve gece

Lütfen Kilis ağzıyla okuyunuz.

Böyün ergünüzken eve gidim dedim.Evin yolunu tuttum.Bizim evin yanına ulaştığımda çocukken oynadığımız meydandan geçerken çocukluk günlerim aklıma geldi.Ne günlerdi be! Ne oyunlar oynardık mullaharal,istop,pip,hılç,çelik,şakı bülbülüm şakı,gülle.aşık atma,havayı takla,usta kerrek,aklıma gelenler ayrıca deveme çevirirdik,tenirşek sürerdik,dallı gülle,telden araba yapardık.Bu oyunları oynarken cıllıgan arkadaşlar vardı.Heşim olduklarından cıllırlardı.Bizde mıkımı genneri yenerdik.Şimdilerde bunların heçbiri kalmadı derken evin kapısına ulaştım.Daha evin kapısına değer değmez kapı dehlize düştü.Bizim uşaklar kapının söyesini zikkesini sökmüş eyle amanat bırakmışlar.Tabi kapı düşünce ne ne basırık kaldı ne çengel nede kapının dili.Hepisini halına yoluna koymuşlar.Uşak işte ne deyim.Neyse yaptık yakıştırdık.Havışa girdim.ooo ne görem avrat don yumuş,don kazanı bir kenarda,asbablar germeçte asılı,süllüm yan gelmiş yator duvar dibinde her yer arstan kars.Pissikler zibil zembilini devirmişler.Bütün evin zibili etrafa saçılmış pisikler zibili dağıtmada birbirinden yarışor.Neyse matmağa girimde bir su içim dedim.Girmemden barabar gendimi yerde buldum.Bizim uşaklar havıştan sokuyu getirmiş matmagın kapısının yanına koymuşlar.İçeri birez karanlıktı bende görmedim tabi sokuya çarpıp palaz kimi matmagın ortasına serildim.Az kalsın sokunu eli kafama çarpacaktı.Neyse silkinip kalktım alatiriye bastım.Birde ne görim.Carralar,ketremizler,sehenler,mertebanı,kuşkana hepsi matmagın ortasında.no su içicik tası bulabilirsek içerik.Söylene söylene bizim eksige faydamız olsun deyi topladım.
Sonra havışa çıkıp derin bir hava aldım.Tabakaya çıkımda birez rahat edim dedim.Dereçleri çıkarken dırabızına tutundum ama dırabızında sallanor.Aman ha mıkıyat ol demeye kalmadı dırabızın kırıldı.Dereçlerden yuvarlana yuvarlana havışın ortasına düştüm.Allahtan biryerime bırşey olmadı.Aman ilazımı yok tabakanın deyip odaya girdim.Daha eşikteken tazardaki ölbe ayagıma düşmezmi.Hadii ölbedeki sındılar,melhefe igneleri,höriye topluları,cıncık gülleler,habbesiler ortalıga saçıldı.Nooo eve erken geldik.Gene söylene söylene topladım.Olacak kimi degil geri havışa çıktım.Şu asma areyşinin altında birez oturum dedim.O da olmadı areyşin şaptasına yaslandım.Şaptaya bağlı germeç koptu bütün asbablar yere döküldü.Nerdeyse areyş başıma çökordu.Zor kurtuldum.Allah tan eksik eyal evde degilde bunları görmor.Yoksa bir zılgıtta ondan yirdik heralde.Halıma ekinnikteki hıtmıye,kızhanım,balıkagzı,karyagdı,sarı gül,kırmızı gül,rehen,lokiyye bile gülor.Neyse baktım olmor çıkım birez dolaşım bir hava alım dedim.Çıkıp cibilleş deresine doğru yeridim.Mübarek kelleşin havası buz kimi esor.Toz talazda var.Hava vurdukça sırtıma bir balkı giror sanki hançer saplanor.Ulan bu ne demiye kalmadıdüştüğüm aklıma geldi.Düşünce tabii yanım yörem ağrıdı o an bilmedim.sonra rüzgar vurunca balkimiya başladı.Bu seferde balkı halımıza koymadı.Acebe gidim sırtıma acemetmi çektirim deye deye geri döndük.Dönerken yolda baktımki bizim mehellenin cahalları hıs hıs gelor.Bunlar zamanında çok çeletlerdi.Sıçan Ahmet,Kölük mustfa,nohut abdulla,mercimek dayı,mehli,fırasat ambarı ökkeş hemen demiryolun başındaki alatirik dıreginin yanında billokma iki hanegin belini kırdık.Güldük söyledik sonra dağıldık.Neşet efendinin konağının yanından eve geri döndüm.Havada kararmıştı yimek zamanı gelmişti.Heeçbirşey olmamış kimi eve girdim.Bakdım eksikte sofrayı hazırlor.Oturup sufrayı bekledim sufra kuruldu.Oh oh kemmunlu keşkek aşı,Kölük aşı,Malhıta,şıhılmahşe,Kel lebeniye,dünden kalma öcce,yanında balcan,kelek,yeşil tamatus,hıtta ecir turşusu Allah Allah yi yiyebildigin keder.Allah eksik etmesin her şey var.Yimeyi yidik sufra kalktı.
Bu gece taaa cıfıt mezarlığının yanında oturan deyzamoğlu gil bize mısafırlıga geliciler onları bekloruk.Neyseki fazla bekletmeden geldiler.Hoş beş gelmiş geçmişten hanek çaloruk.Bu arada uşaklar bir kenarda kıs kıs kıkırdıyorlar.Deyzamoğlunun uşakları hem küçük hemde çok çeletler.Ellegem bir tenesi meedesini üşütmüş yüzünüze gül suyu bağıl bağıl kusor.Öteki su akıdıcı heralde anası fattumu durmamıya dürtor beni ayakyoluna elet deyi.Eksigin tepesi attı heraldeki oda bangır bangır kıççalasıcalar heç durup oturmazmısınız siz.Sebehten beri deveme kimi dönorum.Ne aşınız biter ne işiniz nede çişiniz,Arısili geydirdim yidirdim bak üste başa antuzlamadan arbet oldular.Durmadan deporlar bir ayagımız apteshanadan çıkmor.Abbilo fattum çok sinirli.Bayaktan beri sakin sakin oturan kadın barranadak açıldı.Hüs kele bacım mısafırlıktasın.Kime söylorki uşaklar dinlemor bile leh leh gülorlar.Birini gülme kirizi tuttu bir yandan gülor bir yandan osuror.Haydi hepimiz gülmüye başladık.Esas bu uşakları bir güzel avsınlatmak lazım.Baktık olacak kimin degil onlara öteki odaya gidin oynayın dedik tiyara kimin gettiler.Artık gettileri odada haşvillo sekerler odanın altını üstüne getirirler.Ne yapalım oyun onlarında hakkı.Canları sağolsun.
Benim deyzaoğlu nacar geçenlerde düyende çalışırken elindeki bığçıyı keypitmiş barmagını kesmiş.Kan var ama yara derin değilmiş hemen bir cığarayı açmış tütününü yaranın üstüne dökmüş bir güzel bantlamış.Yaptığı işe bak memlekette hastane var getsene.yok getmemiş ağam tütünü basmış işi bitirmiş.Neyseki sonucu eyi olmuş.Bunu genni bize annator bizde güloruk.Çayımızı kahvemizi içoruk.Ağ deve dama çikmadığı için sucuk,bastık,nuska yiyemoruk.Ama künefe tepsisi gelor mangal kayılmış künefe tepsiye basılmış bir güzel bişiroruk çoluk çocuk yiyoruk.Sohbet koyu ama vakit epey ilerledi sebeh herkes işe gidecek müsaade istiyorlar.Tam giderlerken aklıma zeytinden gelen pir ve bağdan gelen çıbıklar gelor.Bakın dorum size ehed günü bize gelin hamam yanıcı.Yakacak beleş yunmuya gelin ha.Akşamada lehmacun yaparık temammı temam deyip giderler.Herkes getti uşaklar yattı ama benim dulumuma bir balkı girdi.Zonkluyup duruyor.Avrada birez üfelettim ama geçmedi.Tabi sebehten beri başıma gelenler kimin başına gelse dulumu balkır.Neyse onca taşkaladan sonra yatağa girdik. Yorğunluktan uyku gözümden akor.Hemen zıbarıp uykuya dalmışım.

Keyal ÜSTDAĞ

Keyal üstdağ
Keyal@mynet.com
05449585244