İzmir Kilisliler Kültür ve Dayanışma Derneği
- 21.03.2018
Şevket AYÇİN

Baharda nefesi iğde, gül kokar,
Gül mevsimi gelsin görün Kilis?i
Kızlar saçlarına sümbüller sokar
Sümbüller açılsın görün Kilis?i

Boyam,kekik, nane, yemyeşil çayır
Can erik, dut, ceviz, mişmiş ile çir
Mayanalı kahke, ballıca hayir
Cana gıda olsun görün Kilis?i

Çağlada yeşildir, buğdayda sarı
Canlara can katar üzümü, narı
Altın ayarında felhan toprağı
Zümrüt halı olsun görün Kilis?i

Halaylar, türküler, inleyen sazlar
Coşkuyla oynayan erkekler kızlar
Yay gibi kıvrılan bellerle dizler
Tellerde dillerde görün Kilis?i

Kilisli dediğin yiğidin hası
?Yaşa, var ol! Demiş ona Ata?sı
Her karış toprağı şehit mirası
Kemal Paşa övmüş görün Kilis?i

Ozan Ayçin Kilis Canımın yarı
Kevser Suyu?na eş şu Akpınar?ı
Sakıp Bey, Kartal Bey, çete diyarı
Türklük için yaşar görün Kilis?i

Şevket AYÇİN