İzmir Kilisliler Kültür ve Dayanışma Derneği
M. Yaşar UZEL - 26.08.2009
Kesmelikte taş olsam da yontulsam
Fatiha yazsalar alın çatıma
Felhan topraklara gömseler beni
Gariplerin mezarına kaş olsam

Ak Tekkenin kubbesinde bir kumru
Bir kumru olsam da bir yuva kursam
Mübarek günlerde zikir ederek
Tekye camiinden ezan dinlesem

Şurahbil Hasene Hazretlerinin
Dergahında gül olsam bilbik açsam
Şifalı kuyudan daim sulansam
Gazel olup toprağına karışsam


21.08.2009

M.Yaşar Üzel
Selçuk.İzmir.