Derneğimiz

Beddualar
Ağzına yuyucu parmağı gire.
Alın, yeşilin üstüne atıla.
Allah! Başına daş düşe de altında kalasın.
Allah! Ettiğini bulasan.
Allah! Gözünü dizini ala.
Allah gözünü dizini almadan sana ölüm vermiye.
Allah yetirip böyütmeye.
Allah seni tavuk kimi haşlıya.
Allah tırnağını uzatmıya.
Allah seni mezar mezar gezdire.
Babanın sinine ataş yağa.
Beter iş gele başına.
Boynuna boy ipi ölçüle.
Gözüne boz düşe.
Büngül büngül kan kusasın.
Cin çala da ölet süpüre.
Ciğerin ağzına gele.
Ciğerine damla ene.
Cin çala şeytan götüre seni.
Çenen çekile.
Dert gele suratına.
Ekmek, atlı; sen, yaya olasın.
Kuzzul kuzzul kurt, kara kara dert.
Maraz gele suratına.
Ölüm seni sitir eyliye.
Seydi makası'ın yeyin ola.
Sinine alem sıça.
Şişe, dona kalasın.
Tıskit ala seni.
Yiğit iken yıkıla, aşkın iken devrilesin.
Yanın yanın , morun morun git.
Yüzüne yüz evin karası sürüle.

Dualar
Allah, işini gücünü rast getire.
Allah, kesene bereket bıraka.
Allah kızını, oğlunu ömürlü etsin.
Allah, münafık şerrinden emin eyliye.
Allah sana ağ baht , altın taht vere.
Allah sana ciğer ateşi göstermeye.
Allah sana gişi kızı nasip eyliye.
Allah seni el bakımcısı etmesin.
Allah seni dallandıra , budaklandıra.
Allah seni ocağına kadim eyliye.
Allah sizi bir yastıkta kocada.
Allah tuttuğun toprağı altın eyleye.
Babanın kabri nur ola.
Göğsünde ak tüyler bite.
Sakkalın saçın ağara.
Kültürü

Kilis Hakkında