Derneğimiz

Kılis'te Yaygın Olarak Kullanılan Atasözleri ve Deyimler
Tas yitmiş curunu başına geçmiş.
Ne esner ne mum tutar.
An beni bir kozdan o da fış çıksın.
Saplık seninse samanlık da mı senin.
Ahmağı söylet şahitliğini bile eder.
İti öldürene sürütürler.
Aç it fırın damını çökertir.
Arefe günü traşa ne, bayram günü aşa ne.
Acı aciri mihrican çalmaz.
Öğünme çördük , seni damda da gördük duvarda da gördük.
Kara gözden yaş, fukara evinden aş bekleme.
Kavunu ye karnına bak, karpuzu ye benzine bak, üzümü ye pazına bak.
Densiz hasta olmasın, dennak aşermesin.
Boşanıp gişiye varma, sevip oynaşına varma.
Halep yolunda deve izi mi ararsın.
Acından karnı gurlar başında nergis parlar.
Kötü bıçak ele yavuz, kötü avrat dile yavuz.
Aba vakti yaba , yaba vakti aba al.
Kadın gerek bey doğura.
Gel demeden gelen avrat dah demeden giden at.
Dah demeden giden at , söyletmeden yapan evlat.
Ne yedin , dolma ; misafirin misafiri olma.
Aşı pişiren değil, yağını tavlayan avrat.
İtin şeriatı değnek.
Güzele köken yakışır, çirkine altın neylesin.
Eli ağır zanaat sahibinden, ayağı çabuk dilenci daha karlı. Kel kız, emmisi kızının saçından öğünür.
Güzelden yar, çirkinden çor eksilmez.
Kocamış eşşekte yıllanmış akıl olur.
Kakma kapıma yüzük kaşından , kakarlar kapına topuz taşından.
Dini yok şeytan olsun, malı yok ağam olsun.
Hamamcı hamam açtı, keller içine kaçtı.
Azı ağı yutturur , çoğu kendi kendini güttürür.
Ekmek Hıdır'ın su Bedir'in, yiyin için kudurun.
Üzümün iyisi tane, karının iyisi nene olur.
Sıçana arakı içirmişler pisiğe burroh çağırmış.
Gece işi kör işi.
Halının tozu, kötünün sözü bitmez.
Baktın ırbık akor hemen g..ünü yu.
Kültürü

Kilis Hakkında