Derneğimiz

Elbeyli


Tarihçe
Elbeyli, 1040-1157 tarihleri arasında Büyük Selçuklu İmparatorluğu sınırları içerisindeyken, sırasıyla; İlhanlılar ve Dulkadıroğulları eğemenliğine geçmiş olup, Yavuz Sultan Selim döneminde 1517 Mercidabık Zaferi ile Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine geçmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1930) Suriye'nin Carablus kazasına bağlı bir köy iken Misaki Milliden sonra Carablus Suriye sınırları içerisinde kalınca 1931 yılında köy olarak Kilis ilçesine bağlanmıştır. 1946 yılında ilçe olan Oğuzeli'ne bağlanmış olup, 6 haziran 1995 tarih ve 22305 sayılı resmi gazetede yayımlanan 550 sayılı K.H.K. ile ilçe konumuna kavuşarak Kilis İline bağlanmıştır.

Sosyo Ekonomik Yapı
İlçe merkezinin nüfusu 2.123, bağlı köylerin nüfusu ise 5.827 olup ilçenin toplam nüfusu 7.950'dir. İlçe merkezine bağlı 23 köy ve bu köylere bağlı 24 mezra mevcuttur. İlçe merkezi 4 mahalleden ibarettir.

İlçemiz, nüfus durumuna göre Kilis'in en büyük ilçesi durumundadır. İlçemizin değişik yerleşim birimlerinden önemli yatırımcılar çıkmış olmakla beraber bu kişiler yatırımlarını genelde Gaziantep ilinde yoğunlaştırmış bulunmaktadırlar. İlçe sanayi açısından herhangi bir tesise sahip değildir. İlçe halkı genelde ziraatla uğraşmaktadır.

İlçenin 20.500 hektar ekilebilir arazisi olup ilçe halkının % 90'ı geçimini tarım ve hayvancılıkla temin etmektedir. İlçe tarım arazilerinin % 85'inde tarla bitkileri (buğday, arpa ve mercimek) % 12'sinde fıstık, zeytin ve bağ yetiştirilmektedir. % 3'lük sulu tarımda ise pamuk, , mısır ve önemli miktarlarda biber üretimi yapılmaktadır. İlçede mera arazisinin azlığı dolayısıyla, hayvancılık oldukça zayıf durumdadır. Ayrıca Ortadoğu ülkelerine nakliyecilik işi yaparak geçimini sağlayan çok sayıda nakliyeci bulunmaktadır.

Coğrafi Durumu
İlçemiz, Suriye sınırı bitişiğinde kuruludur. Güneyinde Suriye, kuzeyinde Gaziantep, doğusunda Gaziantep'e bağlı Oğuzeli ilçesi, batısında ise Kilis merkez ilçe ile sınır komşusudur. Arazi yapısı düz ova şeklindedir. Denizden yüksekliği 650 metredir. ilçenin iklimi genellikle Akdeniz iklimine yakındır, yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıktır. yağışlar genelde yağmur şeklinde düşmektedir. İlçemiz Kilis'e 35 km, Gaziantep'e 55 km uzaklıktadır. Söz konusu bağlantı yolları asfalt olup bu güzergahlarda, ilçemizde toplu taşımacılık yapan 2 kooperatife kayıtlı 50 araç ile birer saat aralıklarla Kilis ve Gaziantep'e minibüs seferleri düzenlenmektedir.

Musabeyli


Tarihçe
Türk'lerin Anadolu'ya yerleşmelerinden önce yöre, büyük bir orman alanı olarak bilinmektedir. Bu tarihten sonra Murat Höyüğü olarak Yerleşim birimi olarak bilimektedir. Ancak kesin olarak kuruluş tarihi bilinmemektedir. Adından da anlaşılacağı gibi ilçe merkezi bir Höyük konumundadır. Zaman zaman yapılan inşaat ve iş kazıları sırasında tarihi eserler bulunmaktadır. Bulunan tarih kalıntıları sebebiyle koruma altına alınmıştır. 1995 yılında Kilis'in il olmasıyla 46 köyüyle ilçe statüsüne kavuşmuştur. 1600 merkez nufüsuna sahiptir.

Sosyo Ekonomik Yapı
Kuzey-batısında Işlahiye İlçesi, kuzey-doğusunda Antep, Güneyinde Kilis , doğusunda Polateli ilçesi bulunmaktadır. Arazi genellikle engebelidir. Ova kesimğinde zeytinlik, bağ ve bahçeler, dağ kesiminde ise genellik meşeliklerve yabani meyva ağaçlarla kaplıdır. İklim ; yazlar sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır.

İlçeye bağlı 46 köy ve 8 mezra bulunmaktadır. Köyler birbirine yakın ve toplu halde bulunmaktadır. Toplam tarım alanı 147.270 dekar olup bunların 7500 da sulanabilir tarım alanı olup, bunun %58 i yani toplam tarım arazisinin %2.9 u (4372 da) sulu tarım arazisi , geri kalanı kuru tarım arazisidir.

Polateli
İlk yerleşimin 1700'lü yıllarda görüldüğü Polateli 1935 yılında nahiye, 6 Haziran 1995 gün ve 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kilis'in il olması ile birlikte ilçe statüsüna kavuşan Polateli ilçesinin köy konumundayken adı sırasıyla Ispanak, Mumbuç ve Güldüzü idi. Polateli ilçesinin kuzeyinde ve doğusunda Gaziantep ili, güneyinde Kilis ili batısında ise Musabeyli ilçesi ile sınır komşusudur. İlçemiz merkezi 5 mahalleden müteşekkil olup, Kilis iline 20 km Gaziantep iline 35 km uzaklıktadır. İlçe Merkezi nüfusu 980, toplam nüfusu (Köylerle beraber) ise 5470'dir.

İlçemizde faaliyet gösteren 1 adet fırın, 3 adet bakkal , 1 adet lokanta, 1 adet brikethane, 1 demirci dükkanı, 1 adet kafeterya mevcut faaliyet göstermektedir. Ayrıca ilçemize bağlı 16 köy ve 8 adet mezra bulunmaktadır.

İlçemiz nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. İlçe merkez ve köylerdeki binalar genel olarak kerpiç yapı olup, son zamanlarda yapılan binaların betonarme olduğu görülmektedir.

İlçe merkezinde ve köylerinde alışılmış köy yaşantısı mevcut olup, sosyal yaşantı ve çalışma hayatı genellikle bu çerçevede düzenlenmektedir. İlçemizde halkın yararlanabileceği sinema , tiyatro v.b gibi eğlence faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği yerler bulunmadığından sosyal etkinlikler yoktur.

Köşe Yazıları

Kilis Hakkında

Kilis Genel Bilgiler
İl Plaka Kodu: 79
İl Nüfusu: 114724
Merkez Nüfusu: 70670
Yüzölçümü: 1642 km2
İlçeleri: Elbeyli, Musabeyli, Polateli
Beldesi: Yavuzlu (Merkez)
Kurtuluşu: 07.12.1921
Telefon Alan Kodu: 348

Atatürk diyor ki:

"İlk defa ayak bastığım bu Türk şehrindeki uyanıklığa cidden hayran kaldım. Ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun Aziz Kilisliler!"
Mustafa Kemal ATATÜRK